„Értékmentés és innováció a tudományokban”

c. konferencia-sorozat III. rész,

Időpont: 2020. november 12-13.

Helyszín: Semmelweis Egyetem NET konferencia terem (1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. 21.em.)

Társulatunk Tudománytörténeti Szakosztálya, az 1841-ben alapított Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságának és Vándorgyűléseinek hagyományait és eszmeiségét megőrizve, idén is folytatni kívánja „Értékmentés és innováció a tudományokban” című konferencia-sorozatát.

Ez évi konferenciánkat, 2020. novemberében „Paradigmaváltás a tudományokban” címen hirdetjük meg. Célunk a különböző tudományterületeken tetten érhető paradigmaváltások jelentőségének, hatásainak, összefüggéseinek, a tudományok fejlődése során felszínre kerülő új problémák, kérdések és megoldások, új paradigmák bemutatása.


Konferencia előadásra jelentkezés és az absztrakt elküldésének határideje:

2020. május 30.

Regisztrálás a rendezvényre:mtt.op.titkarsag@gmail.com

 

Várjuk jelentkezését, az egyes tudományágak képviselőinek előadásait.