Sótonyi Péter Széchenyi-díjas orvos, patológus, akadémikus, a Magyar Természettudományi Társulat elnöke

Sótonyi Péter 1938. december 9-én született Budapesten. 1963-ban kapott orvosi diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd patológus kórszövettani, igazságügyi orvostani és egészségügyi orvostani szakorvosi képesítést szerzett.

Az egyetem Igazságügyi Orvostani Intézeténél kezdett dolgozni, itt alakult ki fő kutatási területe: a szívizomsejtek hiperkoncentrációs nekrózisának patomorfológiája, a szívglikozidok hiszto- és citokémiája. Az igazságügyi orvostan területén számos új eljárást vezetett be a gyakorlatba, többek között az elektronmikroszkópia és az elemanalízis módszerét is.

1992-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, 2008-tól professor emeritus. 1993-ban az egyetem Doktori Tanácsának elnöke lett, majd 1998-ban az Általános Orvostudományi Kar dékánjává választották. 2000-2003-ban a Semmelweis Egyetem rektora volt. Egyetemi munkája mellett az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatójává is kinevezték, 2015-ig állt az intézet élén.

1994-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács alelnöke, 2000-ben pedig elnöke lett. 1997 és 1998, valamint 2005 és 2007 között a Magyar Orvostudományi Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) elnöki tisztét is ellátta. Meghívott oktatóként tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Rendőrtiszti Főiskolán is.

2001-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben rendes tagjává. 2003-tól 2006-ig az MTA-Semmelweis Egyetem Gén és Környezete Kutatócsoport vezetője volt. A Nemzetközi Tudományos és Művészeti Akadémia és a Lengyel Orvostudományi Akadémia is felvette tagjai sorába. 2000-ben Albert Schweitzer-emlékérmet kapott, 2001-ben Akadémiai Díjban részesült, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2009-ben Széchenyi-díjat kapott sikeres, nemzetközileg is elismert iskolateremtő kutatói, oktatói, vezetői és közéleti tevékenységéért, az igazságügyi orvostanban alkalmazott biológiai és nem biológiai anyagok kimutatására szolgáló eljárások kidolgozásáért. 2009-ben és 2016-ban is Semmelweis-díjban részesült, 2012-ben Budapest díszpolgára címet adományoztak neki.