A „Táj és ember” munkacsoport célja:

 

„A táj arckép. A tájat létrehozó, alakító ember önarcképe.”

A táj és a benne élő, ill. a tájat meghatározó ember kapcsolata összetett, sok tudományterületet ível át a földtudományoktól a biológián, kémián, fizikán át egészen a műszaki tudományokig. Közös gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy tájaink hosszú távon is fenntarthatóak maradjanak, megmaradjanak életlehetőségeink, funkcionáljanak az ún. ökoszisztéma-szolgáltatások. A szakosztály olyan, elsősorban terepi, a tájban zajló programok szervezését kívánja felvállalni, amelyek a tájak és a bennük zajló folyamatok komplex megismerését teszi lehetővé, összekapcsolják a tudomány embereit a tájban élőkkel. Hangsúlyt szeretnénk fektetni a fiatalság nevelésére és a tehetséges fiatalok aktív bevonására is.