A Tudománytörténeti Szakosztály elnöke:. Dr. Forrai Judit

 

Prof. Dr. habil. Forrai Judit fogszakorvos, történész, új- és legújabbkori múzeológus, valamint a társadalom-orvostan szakorvosa az MTA doktora. Kutatási területe részben az orvostörténet irányában, részben a társadalom-orvostan, a szociális medicina területe felé irányul. A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet munkatársa, és a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanára. 2007-től az orvostörténeti oktatásban doktori iskolát létesített, 2010-ben a „Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténet” online folyóiratot indította útjára. Az MTA Élettudományok története munkacsoport elnöke 2015-től, és az MTT Tudománytörténeti szakosztály elnöke. Több elismert hazai és nemzetközi civil szervezet, hálózat és tudományos társaság tagja. Rangos hazai (OTKA, ETT és egyéb), valamint kiemelt nemzetközi, EU-s pályázatokat nyert. Több mint, háromszázötven tudományos publikációja és idézettsége hazai és külföldi szaklapban jelent meg.