Szakosztály

Elnök, társelnök, titkár

Szakosztályi elnök, társelnök, titkár titulusa

Biológiai Szakosztály

Elnök: Prof. Dr. Dévai György

Titkár: Dr. Gőri Szilvia

az MTA doktora, professor emeritus, Debreceni Egyetem

ökológus, osztályvezető (HNPI

Csillagászati és Űrkutatási Szakosztály

Elnök: Prof. Dr. Balázs Lajos

 

Társelnök: Prof. Dr. Horváth István

az MTA doktora, egyetemi magántanár, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet ny. igazgatója

 

tszv. egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Meteorológiai Szakosztály

Elnök: Prof. habil. Dr. Bartholy Judit

az MTA doktora, tszv. egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tsz.

Földtudományi Szakosztály

Elnök: Prof. Dr. Sümegi Pál

 

Társelnök: dr. Iványosi Szabó András

 

Oktatási titkár: Vizy Zsolt

az MTA doktora, tszv. egyetemi tanár, Szegedi Tudoimányegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Földtani és Őslénytani Tanszék

ny. nemzeti park igazgató

vezetőtanár, szaktanácsadó, tanfelügyelő, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Kémiai Szakosztály

Elnök: Prof. Dr. Hórvölgyi Zoltán

Titkár: Dr. Albert Emőke

egyetemi tanár, BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

egyetemi adjunktus, BMGE Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Kolloidkémiai Csoport

 

Környezettudományi Szakosztály

Elnök: Prof. Dr. Kerekes Sándor

az MTA doktora, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem

Műszaki és Informatikai Szakosztály

Elnök: Prof. Dr. Pap László

Titkár: Dr. habil. Horváth László PhD.

az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Orvos-egészségügyi Szakosztály

Elnök: Prof. Dr. habil. Cseh Károly

Titkár: Dr. Pongor Vince (titkár)

az MTA doktora, tszv. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Ált. Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet

Tudománytörténeti Szakosztály

Elnök: Prof. Dr. habil. Forrai Judit

Titkár: Dr. habil. Izsák Éva

Titkár: Dr. habil. Krász Lilla

Titkár: Pók Andrea

az MTA doktora, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

tudományos titkár

 

tudományos szaktanácsadó

operatív titkár

 

 

Kaposvári Tagcsoport

Elnök: dr. Altbäcker Vilmos

Titkár: Dr. habil. Farkas Sándor PhD

az MTA doktora, egyetemi tanár,a Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet igazgatója, Kaposvári Egyetem

 

tszv. egyetemi docens, Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tsz., Kaposvári Egyetem