Az Orvos-egészségügyi Szakosztály elnöke: Dr. Cseh Károly

1952. május 03-án született Budapesten. 1976-ban általános orvosi diplomát szerzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Szakorvosi vizsgákat tett belgyógyászatból, foglalkozás-orvostanból és egészségbiztosításból, valamint a Magyar Diabetes Társaság Diabetológus Orvos minősítésével rendelkezik.

1976-1997 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. Belklinikáján dolgozott, majd 1997-től a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet I. Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa. 2007- 2010. között a Semmelweis Egyetem Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék tanszékvezetője. 2010-től a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet igazgatója. 1986-ban orvostudomány kandidátusa, 2002-ben Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos fokozatokat szerzett. 2001-ben habilitált doktor, 2003-ban egyetemi magántanár címeket nyert el a Semmelweis Egyetemen. 2008-ban egyetemi tanári kinevezést kapott a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetében.

1979-1980 között a WHO ösztöndíjával az MTA Enzimológiai Intézetében dolgozott. 1987-1990 között Howard Hughes posztdoktori ösztöndíjjal a dallasi Southwestern Medical Center molekuláris biológiai laboratóriumában végzett kutató munkát.

A Károlyi Sándor Kórházban 1998-tól megszervezte és vezeti a Diabetológiai Szakambulanciát, 2005 óta a Magyar Diabetes Társaság Észak-pesti diabetológus referens főorvosa.

2007 óta tagja a Foglalkozás-orvostan Szakmai Kollégiumnak, 2011-tól a Szakmai Kollégium Foglalkozás-orvostan Tagozatának Elnöke. 

Több tudományos társaság tagja, így a Magyar Belgyógyász, Magyar Immunológus, Magyar Diabetes, Magyar Üzem-egészségügyi Tudományos Társaságoknak, valamint a Népegészségügyi Kutatóhelyek és a Magyar Természettudományi Egyesületeknek. Elnökségi tagja a Népegészségügyi Kutatóhelyek Egyesületének.. A Magyar Üzem-egészségügyi Tudományos Társaság elnöke.

Részt vesz több hazai tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának munkájában, így a Diabetologia Hungarica, Egészségtudomány, Népegészségügy, Lege Artis Medicinae szerkesztésében.

Középfokú állami nyelvvizsgákkal rendelkezik angol és orosz, nyelvismerettel pedig német, olasz és francia nyelvekből.

Tudományos munkássága során több kutatási támogatásban részesült, így OTKA és ETT támogatásokban 3-3 alkalommal.

Törzstag a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai Tudományok Doktori Iskolájának PhD programjában. PhD. alprogramjában eddig vezetése mellett 5 hallgató végzett.

Összes közlemények száma 202, idegen nyelvű teljes terjedelmű, lektorált közlemények száma 58, összesített impakt faktora 90,94, nemzetközi független idézettsége 827. Hirsch indexe 17.