A Kémiai Szakosztály elnöke: Prof. Dr. Hórvölgyi Zoltán

Szakmai életrajz

 

Az ELTE Természettudományi Karán szereztem okleveles vegyész diplomát 1983-ban. 1992-ig az ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszéken dolgoztam, ahol 1990-ben védtem meg egyetemi doktori értekezésemet. 1992-ben lettem a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (korábban Fizikai Kémia Tanszék) munkatársa, 2013-tól egyetemi tanár, 2004-től a tanszék helyettes vezetője vagyok. 1995-ben szereztem kandidátusi fokozatot, és MTA doktori értekezésemet 2011-ben védtem meg, 2012-ben habilitáltam. 2011 augusztusától megbízást kaptam a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi feladatainak ellátására. 

Szakmai érdeklődésem középpontjában folyadék-fluidum határrétegbeli aggregációs jelenségek tanulmányozása, valamint ezzel kapcsolatban új, bevonatképzési eljárások fejlesztése áll. 128 tudományos közlemény, négy szabadalom, két könyv szerzője/társszerzője, valamint hat szakmai kiadvány társszerkesztője vagyok. A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai c. egyetemi tankönyvem 2011-ben jelent meg a Typotex Kiadónál. Közleményeimre mintegy 750 független hivatkozást kaptam. Egyetemi előadásaimban a kolloidkémia modern anyagtudományi szerepével foglalkozom. 

Hosszabb-rövidebb tanulmányutakon vettem részt többek között az Amerikai Egyesült Államokban (összesen 15 hónapot), Kanadában és Franciaországban. 2000 és 2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas voltam, 2002-ben Erdey László díjat kaptam, 2006-ban elnyertem az Öveges Ösztöndíjat, 2011-ben a kari szintű Wartha Vince Díjjal, majd 2016-ban a Görög Jenő Díjjal jutalmaztak. 

A Magyar Kémikusok Egyesülete Kolloidkémiai és Nanotechnológiai Szakosztályának elnökeként 2007 óta dolgozom. Konferenciaszervező tevékenységemért Kiváló Egyesületi Munkáért oklevelet, majd két ízben is Nívódíjat kaptam. Tagja vagyok az International Association of Colloid and Interface Science elnevezésű szakmai szervezetnek, és 2016-ban a Magyar Természettudományi Társulat Kémiai Szakosztálya elnökévé választottak. Az utóbbi időben számos bi- és multilaterális projektben képviseltem a BME-et (TéT, COST, Network of Excellence – EU6, Horizon 2020), valamint hazánkat. 2012 és 2015 között az OTKA Kémia I. Zsűri tagja voltam. 2014-ben beválasztottak az MTA Fizikai-kémia Tudományos Bizottságába, valamint a Kémiai Tudományok Osztálya Bolyai Szakértői Testületébe. 

Mintegy húsz éve foglalkozom fiatalok kutatómunkájának irányításával. Pályafutásom alatt több mint 50 diplomamunka/szakdolgozat témavezetője voltam. Diákjaim több mint 20 TDK-dolgozatot nyújtottak be. Ebből négy első, egy második és három harmadik díjas lett az országos TDK-konferenciákon, és ketten is megkapták a tudományos diákköri tevékenységért adható legmagasabb kitüntetést, a Pro Scientia Aranyérmet (2001-ben és 2009-ben). Témavezetésemmel nyolc PhD-fokozat született, jelenleg három fiatal doktori munkáját irányítom. Az elmúlt másfél évtizedben elnyertem a BME Kiváló Oktatója címet (2016), a Pro Progressio Alapítvány Oktatói Díját (2015) a BME Talentum Érmet (2013) az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákkonferencia Emlékérmet (2011), az OTDT Mestertanár Aranyérmét (2005), a BME TDK Emlékplakettet (2002) és a Tudással Magyarországért (2001) kitüntetést. 2010-ben az Oláh György Doktori Iskola Kiváló Témavezetője elismerésben részesültem. 2006-tól a BME VBK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, 2012-től az Oláh György Doktori Iskola (OGyDI) Törzstagja és a kari Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja vagyok. 2014-ben a VBK-on létesült Vegy-Érték Tehetségpont szakmai tanácsadó testületébe választottak, míg 2015-ben az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának elnökhelyettese lettem. 2016-ban beválasztottak az OGyDI Tanácsába.