Tisztelt Versenyfelelősök, tisztelt Tanár kollégák!

Az Élet és a koronavírus-járvány felülírta minden törekvésünket, amely arra irányult, hogy nagy hagyományú Kárpát-medencei tanulmányi versenyeink megrendezésének folytonosságát a járvánnyal összefüggésben hozott Kormányhatározatok maradéktalan betartása mellett, megőrizzük.

A tanulók, a pedagógusok és családjaik biztonsága érdekében átszerveztük a második (fővárosi/megyei) forduló lebonyolítását: töröltük a nagyobb létszámú rendezvényeket, az összevont fővárosi/megyei döntőket, s valamennyien vállaltuk a számottevő többletmunkát, hogy a feladatlapokat – tanári felügyelet mellett - a versenyekre regisztrált iskolákban tölthessék ki a diákok. Átszerveztük a dolgozatok értékelésének megszokott menetét, s a kiírásban szereplő szombati időpontokat egységesen péntekre akartuk áttenni. Szerettük volna, ha a versenyeken induló anyaországi és külhoni magyar diákok és felkészítő tanáraik befektetett munkája nem vész kárba, s nem okozunk csalódást a sok ezer érintett számára. Ez a tervezett átszervezés minden tekintetben harmonizált a járvány kapcsán kiadott hatályos jogszabályokkal és a hivatalos körlevelek utasításaival.

Tegnap délután még úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi helyzetben a versenyek második fordulója lebonyolítható. Társulatunk ennek érdekében – a fővárosi és a megyei versenyszervezőkkel folyamatosan egyeztetetten - minden lehetséges lépést megtett. 

A jelenlegi helyzetben a három Kárpát-medencei tanulmányi verseny második (fővárosi és megyei) fordulóját bizonytalan időre elhalasztjuk. Ha a körülmények lehetővé teszik, szeretnénk a második fordulót még a nyár előtt lebonyolítani. Pillanatnyilag ugyancsak bizonytalan a Kárpát-medencei döntők és a IV. Tehetségtábor lebonyolításának lehetősége, időpontja.

Őszintén bízunk benne, hogy az egészségügyi helyzet remélt kedvező alakulását követően közös elképzeléseinket idén is megvalósíthatjuk.

Köszönjük odaadó munkájukat, továbbra is számítunk Önökre.

A továbbiakról folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

Tisztelettel, barátsággal,

 

dr. Tardy János s.k.

MTT üv. elnök


(2020. március 14. 08:30 állapot szerint)